Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe KAPI S.C.
A.Karpiński W.Pietrzak

Firma KAPI specjalizuje się w kompleksowym wykonastwie prac, w zakres których wchodzi budownictwo oraz usługi budowlane. Kompletna znajomość branży, jej specyfiki oraz zagadnień decyduje o szerokim spektrum usług i bogatej ofercie firmowej.

Zapraszamy do współpracy.
W.Pietrzak
A.Karpiński

Rekomendacje i opinie Naszych Klientów